DISTRIAULA
Reserva de llibres de text per al curs 2019-2020
Passos per a la compra:
Selecció de curs


Selecció d'articles

Dades personals

Finalitzat


 
 
Es Ca
ESCOLA SAGRADA FAMILIA - FEV
Dret de revocació: l'Art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció d'aquest, prèvia comunicació amb DISTRIAULA (mitjançant correu electrònic dirigit comandes@distriaula.cat), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s'exercirà sense penalitzacions de manera que DISTRIAULA procedirà al reintegrament de l'import total de la compra. Per a poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet i en perfecte estat.
Copyright © 2019- DISTRIAULA. Reservats tots els drets. Distriaula - Tel.: 935063546